CORRONA, s.r.o.

Rating a informácie o CORRONA, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre CORRONA, s.r.o. 12940 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 86313. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 90.0428% spoločností je horších ako CORRONA, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti CORRONA, s.r.o." href="http://corrona.sk-rating.com/">
   <img src="http://corrona.sk-rating.com/corrona.png" width="150" height="25" alt="Rating CORRONA, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating CORRONA, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia